Dlaczego NAJWYŻSZY - NAJBLIŻSZY?

Tytuł bloga stanowi ogłoszenie szczególnej prawdy o Bogu, którą poznają ci, co są Go spragnieni, szukają pokornie i pragną pokochać.

Najpierw w Starym Testamencie, a potem przez Swojego Syna Bóg objawił o Sobie te dwie podstawowe prawdy:

  • Że jest Istotą NAJWYŻSZĄ, doskonałą, zupełnie inną niż my i świat, przekraczającą wyobrażenie i percepcję.

  • I, że, mimo swojego Ogromu, dał nam życie, po to, by stać się naszym NAJBLIŻSZYM, doprowadzić do najściślejszej bliskości, miłosnego przylgnięcia,  zjednoczenia, prawdziwego w Nim zakochania.

To jest możliwe. O tym tu się mówi, pisze, tym się dzieli.

O tym jest ten blog.